Tuesday, June 26, 2007

Buka za decu - Bukvar Massacre (1992)

Buka za decu - Bukvar Massacre (1992)

1. 01 Buka za decu (0:07)
2. 02 Fifi + ide zima (2:22)
3. 03 Filip telefonira (0:09)
4. 04 puz 1. (0:06)
5. 05 Zmurke (0:26)
6. 06 Puz 2. (0:07)
7. 07 Zagonetka ( puz 3.) (0:12)
8. 08 Muva je divno svirala na violini (1:48)
9. 09 Knjiga je najbolji drug (0:10)

192 kbps

Download

No comments: